ERTI - Ökológiai és Erdőművelési Osztály

Napjainkban az erdészeti kutatásnak három alapvető tudományterülete az erdészeti ökológia, az erdőművelés és a faterméstan. Ezek a témakörök régebben is a legklasszikusabb erdészeti kutatási kérdések voltak. Az erdészeti kutatás történetében elsőként a faterméstan indult fejlődésnek választ keresve arra a kérdésre, hogy milyen módszerrel becsülhető meg az erdők fatérfogata, milyen nevelési módszerekkel érhető el a legnagyobb hozam. A 60-as évek elején beindított intenzív erdőművelési és fatermési hosszú lejáratú kutatási programokkal (Solymos Rezső) támogatva elkészültek az elegyetlen állományok hazai fatermési táblái valamennyi állományalkotó fafajra, majd ehhez kapcsolódóan az erdőnevelési modellek. A fák növekedésének vizsgálata mindig szoros kapcsolatban állt a termőhelyi viszonyok megismerésével is. Különösen az erdőtelepítéseknél került a figyelem középpontjába a talajvizsgálat és a klimatikus viszonyok elemzése. Az első komplex termőhelyi vizsgálatok az erdőtelepítésekhez kötődnek, az ártéri nyárasokban, a sziki tölgyesekben, a kopárok fenyőtelepítéseiben, a Duna-Tisza közi homokterületek fásításainál. Ezek a kutatások időről időre egyre fontosabb szerepet töltöttek be, mígnem az ökológia az erdőműveléssel, telepítéssel foglalkozó osztályból önálló osztállyá nőtt ki 1954-től. Az erdőgazdasági tájak komplex vizsgálata Babos Imre irányításával indult, amelyben az erdőtipológiai rendszerre építve kidolgozták Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási és erdőtelepítési irányelveit. Ennek az erdőtársulási alapon készült munkának továbbfejlesztését jelentette a termőhely tipológiai rendszer (Járó Zoltán). A továbbiakban a kutatások ökoszisztéma szemléletű ökofiziológiai vizsgálatokkal bővültek. A szervesanyag-produkció tápanyag- és vízforgalmi folyamatvizsgálatok kiterjedtek a legfontosabb természetes és kultúr erdőtársulásokra. Ötven év elteltével, 2005-ben ismét megtörtént a két osztály egyesítése, amely a két téma szorosságát, az ismeretek fokozódó egymásra utaltságát is kifejezi.

Munkatársak

Munkakör: kutató biólogus
Munkavégzés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 30/A.
E-mail: bereczki.katalin[kukac]erti.naik.hu
Farkas Máté
Munkakör: erdész technikus
E-mail: farkas.mate[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos főmunkatárs
Munkavégzés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 30/A.
Telefon: +36 95320070
E-mail: illes.gabor[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos kutató
Munkavégzés helye: 9400 Sopron, Paprét 17.
Telefon: +36 54451169
Fax: +36 99510667
Mobil: +36 304576575
E-mail: jagodics.aniko[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 30/A.
Fax: +36 95320252
Mobil: +36 305844435
E-mail: kampel.jozsef[kukac]erti.naik.hu
Kiss Lászlóné
Munkakör: minőségügyi megbízottlaboráns
Munkavégzés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 30/A.
E-mail: kiss.laszlone[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos munkatárs
Munkavégzés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 30/A.
Telefon: +36 95320070
Fax: +36 95320252
Mobil: +36 305674545
E-mail: kollar.tamas[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos munkatárs
Munkavégzés helye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 1.
Telefon: +36 95520877
Fax: +36 14220478
Mobil: +36 304652990
E-mail: manninger.miklos[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: intézeti mérnök
Munkavégzés helye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 1.
Telefon: +36 14220479
Fax: +36 14220478
Mobil: +36 301766633
E-mail: molnar.tamas[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos főmunkatárs
Munkavégzés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 30/A.
Telefon: +36 54451169
Fax: +36 95320252
Mobil: +36 709415696
E-mail: moricz.norbert[kukac]erti.naik.hu
Nagy-Khell Melinda
Munkakör: erdész technikus
E-mail: nagy-khell.melinda[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 9400 Sopron, Paprét 17.
Mobil: +36 303385480
E-mail: nemeth.tamas.marton[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos tanácsadó
Munkavégzés helye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 1.
Telefon: +36 14220479
Fax: +36 14220478
Mobil: +36 304635143
E-mail: somogyi.zoltan[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 1.
Telefon: +36 14220479
Fax: +36 14220478
Mobil: +36 709038682
E-mail: szabo.andras[kukac]erti.naik.hu
Munkakör: tudományos munkatárs
Munkavégzés helye: 9400 Sopron, Paprét 17.
Telefon: +36 99510666
Fax: +36 99510667
Mobil: +36 305067212
E-mail: szabo.orsolya[kukac]erti.naik.hu
Toldi Valter
Munkakör: labor kisegítő
Munkavégzés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 30/A.
E-mail: toldi.valter[kukac]erti.naik.hu

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.