Szervezeti egységek

Az erdővédelem a kezdetektől fogva meghatározó diszciplinája az erdészeti kutatásoknak. Az erdészeti kutatás, ezen belül az erdővédelem is az 1950-es években felfutó erdőtelepítési program kapcsán nyert új lendületet.

Az erdészeti nemesítési kutatások keretében a kutatási alapfeladatok közé három fő terület tartozik. Az első a gyorsan növő fafajok nemesítése, különös tekintettel az erdőtelepítési és ültetvények létesítésével kapcsolatos feladatokra.

Napjainkban az erdészeti kutatásnak három alapvető tudományterülete az erdészeti ökológia, az erdőművelés és a faterméstan. Ezek a témakörök régebben is a legklasszikusabb erdészeti kutatási kérdések voltak.

Az Ökonómiai Osztály 1965-ben jött létre, és neves kutatók hagyatékára alapozva működik. Jelenleg elsősorban a tágan értelmezett erdészeti ökonómia hagyományos tématerületeivel, valamint az erdészeti politika aktuális kérdéseivel foglalkozik.

Az Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály fő profilja az ültetvényszerűen termeszthető állományalkotó fafajok (akác, nemes- és őshonos nyárak, vöröstölgy, közönséges dió) termesztési eljárásainak fejlesztését elősegítő kísérletek folytatása.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.