Dr. Csókáné Dr. Hirka Anikó

Dr. Csókáné Dr. Hirka Anikó
Erdővédelmi Osztály
tudományos főmunkatárs
3232 Mátrafüred, Hegyalja út 18.
Telefon: +36 37320129
Mobil: +36 302469034
Fax: +36 37520086
E-mail: csokane.hirka.aniko[kukac]erti.naik.hu

Fő tevékenységi és kutatási területek:

 • terméskártevők
 • tölgyek karpofág rovarai
 • erdővédelmi prognózis
 • a gyapjaslepke életmódja és kártétele
 • akác aknázómolyok
 • invázív rovarfajok terjeszkedése és jelentősége Magyarországon
 • főbb fafajaink egészségi állapota

 

Projektek – témavezető:

 • 2014-2015 Erdészeti Fénycsapda Hálózat működtetése (NAIK ERTI)

 

Projektek – résztvevő:

 • 2014- Agrárklíma.2 (VKSZ_12-1-2013-0034)
 • 2013-2018 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők helyreállítása és megőrzése Kaszó területén (LIFE12 NAT/HU/000593)
 • 2013-2015 Ültetvény létesítési és szaporítóanyag termesztési rendszer kidolgozása nyár-és fűz ültetvények energiamérlegét jelentősen javító új fektetett dugványozási technológiával (KMR_12-1-2012-0176)
 • 2012-2014 Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrárszektorban (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013)
 • 2012-2014 Silva naturalis - A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004)
 • 2012-2014 Föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása és az ismeretek társadalmasítása korszerű informatikai eszközök segítségével (TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0015)

 

Válogatott publikációk:

 • Csóka Gy., Hirka A. 2006: Direct Effects of Carpophagous Insects on the Germination Ability and Early Abscission of Oak Acorns. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, Vol. 2., 57-67.
 • Csóka Gy., Hirka A., Csiky Zs. 2002: Az erdővédelem magyarországi szakirodalma. 1792-2000 AGROINFORM, Budapest, 2002 (CD-ROM).
 • Csóka Gy., Hirka A. és Szőcs L. 2012: Rovarglobalizáció a magyar erdőkben. Erdészettudományi közlemények, 2 (1): 187-198.
 • Csóka Gy., Hirka A., Koltay A. és Kolozs L. 2013: Erdőkárok - képes útmutató. NÉBIH Erdészeti Igazgatósága – Erdészeti Tudományos Intézet, 224 oldal. ISBN 978-963-7349-37-9
 • Csóka Gy., Hirka A., Szőcs L. és Hajek A. E. 2014: A rovarpatogén Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper, 1988 (Entomophtorales: Entomphtoraceae) gomba megjelenése magyarországi gyapjaslepke (Lymantria dispar) populációkban. Növényvédelem, 50(6): 257-262.
 • Csóka, Gy.; Pénzes, Zs., Hirka, A.; Mikó, I.; Matosevic, D. and Melika, G. 2009: Parasitoid assemblages of two invading blacklocust leaf miners, Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) and Parectopa robiniella (Clemens, 1859) in Hungary. Periodicum Biologorum 111(4): 405-411. IF: 0,25
 • Csóka, Gy.; Pödör, Z.; Nagy, Gy. and Hirka, A. 2015: Canopy recovery of pedunculate oak, Turkey oak and beech trees after severe defoliation by gypsy moth (Lymantria dispar): Case study from Western Hungary. Forestry Journal (Lesnicki Casopis), 61: 143-148.
 • Ferenczy, A., Eppich, B., Varga, R. D., Bíró, I., Kovács, A., Petrányi, G., Hirka, A., Szabóky Cs., Isépy, I.., Priszter, Sz., Türei, D., Gimesi, L., Garamvölgyi, Á., Homoródi, R. és Hufnagel, L. 2010: Comparative analysis of the relationship between phenological phenomena and meteorological indicators based on insect and plant monitoring. Applied Ecology and Environmental Research, 8 (4): 367-376.
 • Gimesi, L., Homoródi, R., Hirka, A., Szabóky, Cs. and Hufnagel, L. 2012: The effect of climate xhange on the phenology of moth abundance and diversity. Applied Ecology and Environmental Research, 10(3): 349-696. IF: 0,586
 • Hirka A. 1992: Über Wirkungen starker und direkter Industrie- Immissionen auf einen Zerreichen-Bestand (Quercus cerris). Anz. Schadlingskde., Pflanzen-schutz, Umweltschutz, 65, pp. 151-153.
 • Hirka A. 2005: A 2004. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2005-ben várható károsítások. Agroinform Kiadó, 126 p.
 • Hirka A., Csóka Gy. 2000: Indirect effects of carpophagous insects on germination success of stored acorns. In: Hlavac P.; Reinprecht L; Gáper J. (eds) 2000: Proceedings of the conference on “Ochrana lesa a Lesnicka fytopatologia 2000”, 4-6. 9. 2000, Zvolen-Sielnica, 51-56.
 • Hirka A., Csóka Gy. 2002: Egyes karpofág rovarok közvetett negatív hatása tárolt tölgymakk csíraképességére. Növényvédelem, 38 (4), pp. 157-161.
 • Hirka A., Csóka Gy. 2005: A makkmoly és makkormányos lárvák kibújási időszakának vizsgálata és ennek gyakorlati vonatkozásai. Erdészeti Kutatások, Vol. 91., pp. 97-105.
 • Hirka A., Csóka Gy. 2006: Képes útmutató és kódjegyzék az erdővédelmi jelzőlapok kitöltéséhez. Agroinform, Bp. 176 p.
 • Hirka A., Csóka Gy. 2007: A 2006. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2007-ben várható károsítások. Növényvédelem, 43. (4), pp. 113-118.
 • Hirka A. és Csóka Gy. 2010: Abiotikus károk Magyarország erdeiben. Növényvédelem, 46 (11): 513-517.
 • Hirka A. és Csóka Gy. 2012: A 2011. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2012-ben várható károsítások. Növényvédelem, 48 (4): 143-146.
 • Hirka A. és Janik G. 2009: A fehér fagyöngy (Viscum album L.) és a sárga fagyöngy (Loranthus europaeus Jacq.) életmódja és jelentősége Magyarországon. Növényvédelem, 45 (4): 184-190.
 • Hirka A. és Koltay A. 2011: A nyár energetikai ültetvények kártevői és kórokozói. In: Borovics A. (szerk.): Energetikai faültetvények – új alapanyagforrás. Agroinform, Budapest, 55-64.
 • Hlásny, T.; Trombik, J.; Holuša, J.; Lukašová, K.; Grendár, M.; Turčni, M.; Zúbrik, M.; Tabaković-Tošić, M.; Hirka, A.; Buksha, I. Modlinger, R.; Kacprzyk, M. and Csóka Gy. 2015: Multi-decade patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mountains and options for outbreak forecasting. Journal of Pest Science, DOI 10.1007/s10340-015-0694-7 IF: 2,644
 • Klapwijk, M. J., Csóka, Gy., Hirka, A. and Björkman, Ch. 2013: Forest insects and climate change: long-term trends in herbivore damage. Ecology and Evolution, 3(12): 4183-4196. IF: 1,184
 • Kúti, Zs., Hirka, A., Hufnagel, L. and Ladányi, M. 2011: A population dynamical model of Operophtera brumata, L. extended by climatic factors. Applied Ecology and Environmental Research 9(4): 433-447.
 • Nowinszky, L., Hirka, A., Csóka, Gy., Petrányi, G. and Puskás, J. 2012: The influence of polarized moolight and collecting distance on the catches of winter moth Operophtera brumata (Lepidoptera: Geometridae) by light traps. European Journal of Entomology, 109: 29-34. IF: 1,061

 

MTMT publikációs jegyzék (Link)

ResearchGate (Link)

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.