Hírek

 • 2020. december 16., szerda, 15:32

  Országos Erdészeti Egyesület 2020. december 9-i online Küldöttgyűlése

  Az Országos Erdészeti Egyesület 2020. december 9-i online Küldöttgyűlésén megtartott eredményhirdetéssel lezárult az Egyesület fiatal kutatók számára kiírt szakcikk-pályázata.

 • 2020. április 9., csütörtök, 14:13

  Megemlékezés Járó Zoltánról, halála alkalmából

  Igen nagy veszteség érte a magyar erdészeti tudományt, az erdészeti irodalmat és tisztelőin, valamint tanítványain keresztül az egész magyar erdészeti szakközönséget. 2020. február 21-én életének 99. évében elhunyt Járó Zoltán, okl. erdőmérnök, az Erdészeti Tudományos Intézet egykori főigazgató-helyettese, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, kutatóprofesszor, címzetes egyetemi tanár.

 • 2020. február 27., csütörtök, 11:07

  Szakcikk-pályázatot hirdetett az Erdészeti Lapok

  Az ország egyik legrégebb óta, folyamatosan megjelenő szakfolyóiratának pályázatára az erdész szakmából és a kapcsolódó társtudományokból egyaránt várják a jelentkezőket.
  A részvételhez szükséges regisztráció határideje: 2020. március 31. A pályaművek beküldésére 2020. június 30-ig van lehetőség.

 • 2019. október 29., kedd, 15:23

  In memoriam Solymos Rezső

  Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Solymos Rezső vasokleveles erdőmérnök, akadémikus, a Soproni Egyetem tiszteletbeli doktora életének 90. évében, 2019. október 27-én elhunyt.

  Búcsúztatása 2019. november 9-én, 11 órakor Budapesten a Magyar Szentek Templomában (XI. kerület Magyar Tudósok körútja) lesz.

 • 2019. október 7., hétfő, 14:31

  Magyar akác Algériában szemi-arid körülmények között

  A magyarországi intenzív akáctermesztési technológia transzferét és az akác szélsőséges pedo-klimatikus környezettel szembeni alkalmazkodását vizsgáló kutatási együttműködést támogató TDF-projekt keretében Borovics Attila, a NAIK-ERTI igazgatója tett látogatást Algériában, melynek során fölkereste a Tlemcen környékén beállított akác kísérleti parcellákat, egyeztetett az INRF kutatóival, helyi szakigazgatási vezetőkkel, valamint agrárerdészeti projektekben érdekelt vállalkozás (Boublenza Kft) tulajdonosával is egyeztetett. A szakmai programon részt vett Támba Miklós (Napkori Erdőgazdálkodók Zrt) és Somogyi Norbert TéT-attasé is.

 • 2019. szeptember 10., kedd, 11:40

  Prognózis füzet 2019

  Megjelent Hirka Anikó szerkesztésében "A 2018. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2019-ben várható károsítások  " című kiadvány.

 • 2019. július 30., kedd, 16:33

  Nemzetközi tölgycsipkéspoloska workshop

  Az idegenhonos, inváziós fajok megtelepedése és terjedése erdeinkben igen súlyos hatású lehet, különösen, ha nagy területet elfoglaló, gazdasági és ökológiai szempontból is jelentős fafajokat is érint.

 • 2019. július 30., kedd, 16:00

  Nagy Imre kollégánk az egyesület Bedő Albert díjában részesült

  Az Országos Erdészeti Egyesület idei, sorban a 150. vándorgyűlésén június végén, Nagy Imre kollégánk az egyesület Bedő Albert díjában részesült, ami az egyik legnagyobb szakmai elismerés.

 • 2018. július 26., csütörtök, 11:26

  Erdészeti génmegőrzési szakmai nap a Gyulaj Zrt.-nél

  A Gyulaj Zrt., a NÉBIH, valamint a NAIK-ERTI közös szervezésében erdészeti génmegőrzési szakmai napot tartottak június 11-én, Lengyel-Annafürdőn. A Gyulaj Zrt. hosszú évek óta fontosnak tartja az erdészeti génmegőrzés fejlesztését, hiszen ebben a témakörben a 24. órában vagyunk, ezért komoly és jelentős fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a magyar állami erdőgazdálkodás számára megnyugtatóan kialakuljon egy stabil és hosszú, évtizedekre előremutató szaporítóanyag bázis.

 • 2018. július 12., csütörtök, 00:50

  Nature cikk ERTI-s kutató részvételével

  Az ICP Forests keretében zajló nemzetközi együttműködés kiemelkedő tudományos „termékeként”, van der Linde és szerzőtársai, köztük Manninger Miklós (NAIK ERTI) eredményei alapján közlemény jelent meg a Nature folyóirat 558. kötetében (2018. június 14.) számában az ektomikorrhizák szerepéről, megjelenésük feltételeiről. A vizsgálatokhoz felhasznált mintákat Európa 20 országából, összesen 137 mintaterületről gyűjtötték be. A magyarországi minták az Erdészeti Megfigyelő- és Mérőrendszer (EMMRE) részeként, a NAIK ERTI Erdőművelési és Ökológiai Osztálya által működtetett intenzív monitoring területeiről származnak. A szerzők az értékeléshez az ugyanezen területeken mért talajvizsgálati, depozíciós és meteorológiai adatokat használták fel. A cikk megállapítja, hogy az ektomikorrhiza közösségek fajösszetételének térbeli mintázatát ezek a tényezők milyen mértékben határozzák meg, és ilyen módon kapcsolatot teremt a környezeti terhelés és az ektomikorrhizák előfordulása között.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.