Szemináriumok - élőben és weben

Szemináriumaink alkalmával az erdészeti szakma és az erdészeti kutatás szakembereinek segítségével egy-egy témakört járunk körbe, és próbálunk minél több nézőpontból megvizsgálni. A rendezvényeken elhangzó előadásokat az informatika eszközeivel térben és időben távoli hallgatóság számára is elérhetővé tesszük, amikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a hallgatóság webkonferencián keresztül is követhesse az eseményt, vagy bármikor később visszanézhesse az ott elhangzottakat.


6. Erdővédelmi aktualitások

2017. május 10.

Előadások:

 1. Egyes erdőkárok félévszázados trendjei Magyarországon (Hirka Anikó – NAIK ERTI)
 2. Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (Nagy Dóra – NÉBIH EI)
 3. Mire (is) jók az erdészeti fénycsapdák? – Egy esettanulmány (Helicoverpa armigera) (Szőcs Levente – NAIK ERTI)
 4. Cserebogarak, kártételük és a védekezés lehetőségei (Lakatos Ferenc – SOE EMK)
 5. Gomba‐rovar kapcsolatok szerepe a betegségek terjedésében (Tuba Katalin – SOE EMK)
 6. Fás szárú inváziós növények elleni védekezés lehetőségei (Molnár Miklós – SOE EMK)
 7. Idegenhonos növényi betegségek – már itt vannak, hamarosan itt lesznek! (Koltay András – NAIK ERTI)
 8. Mi a baj az idegenhonosokkal? (Csóka György – NAIK ERTI)


5. Erdő és talaj

2016. október 11.

Előadások:

 1. Stefanovits Pál (1920-2016) (Michéli Erika tanszékvezető – SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar)
 2. Miért van szükség a talajtani ismeretekre és az azokat integráló talajinformációs rendszerekre? (Szabó József intézetigazgató – MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet)
 3. Stafanovitstól a diagnosztikus alapegységekig az erdőtalajok osztályozásában (Michéli Erika tanszékvezető – SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar)
 4. Hazai erdőkben mért és modellezett talajnedvesség-forgalmi jellemzők (Rajkai Kálmán MTA levelező tag – MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet)
 5. Dombvidéki területek talajainak térképezése – tapasztalatok, problémák (Dobos Endre intézeti tanszékvezető – ME Műszaki Földtudományi Kar)
 6. A talajtulajdonságok szerepe az erdőállományok életében az időjárási szélsőségek esetén (Bidló András intézetigazgató – NymE Erdőmérnöki Kar)
 7. Alföldi faültetvények hatása a talajra, altalajra és talajvízre (Tóth Tibor tudományos tanácsadó – MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet)
 8. A korszerű talaj téradat infrastruktúra és annak felhasználási lehetőségei a területi tervezésben (Pásztor László osztályvezető – MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet)
 9. Az erdei avar- és humuszszint szén- és tápanyagtartalma (Führer Ernő tudományos tanácsadó – NAIK ERTI)
 10. Klímajelző fafajú erdők gyökértömege és eloszlása a talajmélység függvényében (Jagodics Anikó tudományos kutató – NAIK ERTI)
 11. Új digitális talajtérképek és informatikai támogatásuk Magyarországon (Illés Gábor kutatási igazgatóhelyettes – NAIK ERTI)
 12. Az indonéziai tőzeg díj (Illés Gábor kutatási igazgatóhelyettes – NAIK ERTI)


4. Erdő és biodiverzitás

2016. szeptember 07.

Előadások:

 1. Gondolatindító - Az erdőművelés aktuális kihívásai (Ugron Ákos Gábor – FM Állami Földekért Felelős Államtitkárság)
 2. Az erdőtipológia tündöklése és bukása (Király Gergely – NymE Erdőmérnöki Kar)
 3. Az erdei biodiverzitást meghatározó környezeti tényezők az őrségi erdőkben több élőlénycsoport esetében (Ódor Péter – MTA Ökológiai Kutatóközpont)
 4. Különböző erdészeti kezelések hatása az erdei mikroklímára és biodiverzitásra (Kovács Bence – MTA Ökológiai Kutatóközpont)
 5. Szelekciós folyamatok tölgyesekben, az erdőművelési beavatkozások genetikai konzekvenciái (Borovics Attila – NAIK ERTI)
 6. Az erdőgazdálkodás hatása a lágyszárú flórára - történeti kitekintéssel (Király Gergely – NYME Erdőmérnöki Kar)
 7. Lágyszárú szint és újulatreakció eltérő méretű kísérletes lékekben a Börzsönyben (2000-2008) (Kelemen Kristóf – ELTE Természettudományi Kar)
 8. Biológiai szempontú erdőállapot-értékelés az Északi-khg.-ben (Standovár Tibor – ELTE Természettudományi Kar)
 9. Cseres-kocsánytalan tölgyesek faállományának, holtfa viszonyainak és aljnövényzetének elemzése különböző természetességi állapotú állományokban (Bölöni János – MTA Ökológiai Kutatóközpont)
 10. Biodiverzitás és az erdők egészségi állapota (Csóka György – NAIK ERTI)


3. Az erdők szénforgalma

2015. november 19.

Előadások:

 1. A klímaváltozás kutatása az ERTI-ben (Borovics Attila intézetigazgató – NAIK ERTI)
 2. Az erdők szerepe a szén körforgásában (Somogyi Zoltán tudományos főmunkatárs – NAIK ERTI)
 3. Az erdőgazdálkodás szabályozása az EU klímapolitikai céljainak elérése érdekében (Szepesi András szakmai főtanácsadó – FM)
 4. Az erdők szénkörforgalmának becslése (Somogyi Zoltán tudományos főmunkatárs – NAIK ERTI)
 5. Az erdők hazai ÜHG leltára – adatigény, a szénlekötés jelenlegi mértéke (Király Éva Ilona – NÉBIH EI)
 6. Az erdei avar széntartalmának becslése (Führer Ernő tudományos tanácsadó – NAIK ERTI)
 7. Erdőtelepítések szénmegkötésének becslése (Bidló András egyetemi docens – NYME EMK)
 8. Milyen hatása lehet a klímaváltozásnak az erdők szénlekötésére? (Somogyi Zoltán tudományos főmunkatárs – NAIK ERTI)


2. Akáckutatás

2015. július 13.

Előadások:

 1. Rédei Károly eddigi szakmai pályafutásának rövid ismertetése (Borovics Attila intézetigazgató – NAIK ERTI)
 2. 35 év az akáckutatás szolgálatában (Rédei Károly nyugalmazott tudományos osztályvezető – NAIK ERTI, előadás)
 3. Közellenségből Hungarikum (Borovics Attila intézetigazgató – NAIK ERTI, előadás)
 4. Az akác szelekciós nemesítése (Bach István nyugalmazott főosztályvezető – NÉBIH)
 5. Az akácosok termőhely-hozam összefüggései, különös tekintettel a klímára (Führer Ernő tudományos főmunkatárs - NAIK ERTI)
 6. Akáckutatás a NAIK-ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásán (Csiha Imre állomásigazgató – NAIK ERTI, előadás)
 7. Az akác erdővédelmi sajátosságai (Csóka György tudományos osztályvezető – NAIK ERTI, előadás)
 8. Az akáctermesztés ökonómiai sajátosságai (Nagy Imre tudományos munkatárs – NAIK ERTI, előadás)
 9. Felkért hozzászólók:
 • Támba Miklós elnök, Napkori Erdőgazdák Zrt.
 • Fehér Sándor vezérigazgató-helyettes, NEFAG Zrt.
 • Szabó Tibor főosztályvezető-helyettes, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 • Bíró Imre, erdészeti igazgató, NYÍRERDŐ Zrt.


1. Térinformatika

2015. március 13.

Előadások:

 1. Erdészeti kutatás és a térinformatika (Borovics Attila igazgató – NAIK ERTI)
 2. Geoinformatikai alapismeretek és a fontosabb platformok /DigiTerra, ESRI/ (Czimber Kornél egyetemi docens – NYME GEVI FTT)
 3. QGIS (Móricz Norbert tudományos főmunkatárs – NAIK ERTI)
 4. Országos erdőállomány adattár felépítése, elemzések, lehetőségek, korlátok (Juhász István állomásigazgató – NAIK ERTI)
 5. Meteorológiai adatok elemzését segítő kisalkalmazás (Fonyó Tamás informatikus – NAIK ERTI)
 6. Egész-számú programozáson alapuló erdészeti és természetvédelmi téroptimalizáció – Bevezetés (Tóth F. Sándor assiciated professor – University of Washington)
 7. Faállomány paraméterek meghatározása a Szigetközben az INMEIN projekt keretén belül (Király Gáza egyetemi docens – NYME GEVI FTT)
 8. Korszerű faállomány felmérési és modellezési eljárások (Czimber Kornél egyetemi docens – NYME GEVI FTT)
 9. Termőhely-térképezési módszerek és felhasználási lehetőségük az erdőtervezésben és a gyakorlatban (Illés Gábor kutatási igazgatóhelyettes – NAIK ERTI) 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.