Soproni Kísérleti Állomás

A Soproni Kísérleti Állomás története a Selmecbányái Központi Kísérleti Állomásig nyúlik vissza, amely működését az első világháború után Sopronban folytatta. Az Erdészeti Tudományos Intézetnek - 1949. júniusban - Budapesten történt meg¬szervezéséig Sopronban volt az erdészeti kutatás központja. A Központi Kísérleti Állomást 1933-ban Erdészeti Kutató Intézetté minősítették. Az intézethez az 1924-ben létesített Püspökladányi Szikkísérleti telep, valamint 1931-től a Kecskeméti Homokfásító Kísérleti telep tartozott, irányított továbbá a Gödöllői Fenyőfakísérleti Telep munkáját is. A második világháború után - 1947-ben - a soproni Állami Erdészeti Kutató Intézet a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek Központjának irányítása és felügyelete alá került. Az intézet 1948-ban a vezetőn kívül 4 kutatóból és 2 adminisztratív dolgozóból állt. A kis intézet lehetőségeihez képest tevékenyen kivette részét az erdőgazdaság előtt álló fejlesztési feladatok megvalósításának elősegítéséből. A soproni intézet 1949-ben beolvadt a Budapesten létrehozott Erdészeti Tudományos Intézetbe, kísérleti állomáskent működik ma is. Az állomás története során számos tudományterület kutatói dolgoztak itt hosszabb-rövidebb ideig. Az 1964-ben létrehozott Erdészeti Gazdaságtani Osztály döntő részben a Soproni Kísérleti Állomáshoz kötődött. Az ökonómiai kutatások ma is teljes egészében Sopronban folynak. A Soproni Kísérleti Állomás főként az ökonómiai, emellett részben az ökológiai kutatásoknak ad otthont. Az Ökonómiai Osztályon készülő tanulmányok elsősorban az állami erdészeti igazgatást segítik a döntés-előkészítésben. Ezen túl különböző gazdálkodó szervezetek eseti megbízásai egészítik ki az ökonómiai feladatokat. Részben az állomáshoz kötődnek az Ökológiai Osztály kutatásai keretében végzett víz- és tápanyag forgalmi vizsgálatok, az erdőkárok és az ökológiai tényezők közötti kapcsolatok feltárása, valamint a feltételezett klímaváltozás erdőgazdálkodásra gyakorolt hatásának becslése. A Soproni Kísérleti Állomás az Intézetben folyó ökonómiai kutatások bázisa marad a jövőben is. A kutatók emellett tevékenyen részt vesznek az erdészeti felsőfokú oktatásban.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.