Silva naturalis - A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata

A projekt adatai

Azonosító TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004
Cím Silva naturalis - A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata
Időtartam 2012. október 01 – 2014. december 31.
Résztvevők
  • Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
  • Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvár
Támogatás intenzitása 100%

 

A projekt háttere, célja

A projekt keretében a folyamatos erdőborítás és az azt megvalósító természetközeli erdőgazdálkodási módszerek területén komplex, multidiszciplináris megközelítésén alapuló alap- és célzott alapkutatások végzésére kerül sor. A kutatási projekt jelentős társadalmi, gazdasági és természetvédelmi folyamatokra gyakorol hatást nemzetgazdasági szinten. Az erdőgazdálkodás ma már egy sokrétű erdőkezelési tevékenységet jelent. Egyre nagyobb körben nevesítésre kerülnek és tudatosulnak az erdők környezet- és természetvédelmi, valamint közjóléti szerepének érvényesítése érdekében tervezett és végzett erdőkezelési feladatok. Az átalakító és a szálaló üzemmód jellemezte erdőterületek jelentősen növekedtek az elmúlt években, részben a társadalmi-környezeti elvárásoknak, részben a törvényi kötelezettségeknek köszönhetően. A hagyományos erdőgazdálkodással szemben az átalakító és szálaló üzemmód esetében kevés információval rendelkezünk az utóbbiak faterméstani, erdőművelési viszonyairól a megfelelő lékméret – mint kezelési alapegység – kialakítását befolyásoló biotikus és abiotikus tényezőkről. A 15 kutató team hazai, részben nemzetközi viszonylatban is hiánypótló, specifikus alapkutatásokat végez, neves külföldi kutatók bevonásával.

A projekt megvalósításával kutatói, tanszéki/intézeti, kari, illetve egyetemi szinten is erősíteni kívánjuk a nemzetközi kutatási együttműködéseket. Célunk egy nemzetközi szinten is ismert és elismert, a folyamatos erdőborítás témakörét vizsgáló kutatóműhely létrehozása, a tudósok kommunikáció intenzifikálása. Külföldi kutatók bevonásával a kutatási tevékenységek minőségbiztosítására törekszünk, elő kívánjuk segíteni az EU-s kutatási pályázatokban való részvételt. A projekt lehetőséget kíván teremteni a nemzetközi K+F tapasztalatok megismerésére, kutatóink ismereteinek bővítésére tudománymenedzsment és kutatási projektmenedzsment területeken.

További információ olvasható a konzorciumvezető honlapján.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.