Sárvári Kísérleti Állomás

Az Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári Kísérleti Állomása 1954-ben kezdte meg tevékenységét Kopecky Ferenc irányításával. Kezdetben a nyár- és fenyőnemesítés volt az állomás alapfeladata, majd a 60-as évektől a táji erdőgazdálkodás segítése érdekében tevékenysége fokozatosan bővült erdőművelési, erdővédelmi és termőhely-feltárási témákkal. Napjainkban az ERTI Sárvári Kísérleti Állomása újra a hazai intézményes erdészeti nemesítés központjaként működik, egyúttal jelentős szerepet tölt be, különösen a nemesnyár esetében, a szaporítóanyag-gazdálkodás területén is. Ehhez nyújt megfelelő hátteret az állomáshoz tartozó Bajti Nemesítő Telep. A 40,9 ha-os telepen fontos nemesítési objektumok, géngyűjtemények, fajtafenntartó-telepek szolgálják az ültetvényes erdőgazdálkodás érdekében végzett kutatómunkát. Az itt folyó erdészeti szaporítóanyag-termelés biztosítja a kísérletek szaporítóanyagának előállítását, az intézeti fajták elterjesztést. Az állomás feladatai a kor igényei szerint változnak, így a hagyományos nemesítési eljárásokon túl, a genetikai erőforrások tartamos hasznosításával kapcsolatos kutatások, rezisztenciára való nemesítés és környezetünk ökológiai állapotának folyamatos nyomon követése is nagy hangsúlyt kap aktuális tevékenységei között. Ezen feladatok ellátásához az állomás épületében működik egy ökológiai és egy genetikai laboratórium. Az Ökológiai Laboratóriumot 1998-ban hoztak létre az Ökológiai Osztály erdészeti kutatásainak kiszolgálására. A labor tevékenysége csapadék-, növény- és talajminták vizsgálatára terjed ki elsősorban, melyek végrehajtásához korszerű műszerek állnak a laboratórium rendelkezésére. Az itt végzett vizsgálatok fontos információkat szolgáltatnak az egyes erdőállomány típusok tápanyagkörforgalmának, valamint a klímaváltozás erdészeti termőhelyre gyakorolt hatásának megismeréséhez. A laboratórium az aktuális kutatási feladatok mellett külső megbízásokat és megrendeléseket is vállal, melyek végrehajtását a MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 minőségbiztosítási szabvány szerint végezzük.  A Genetikai Laboratóriumot a hazai erdészeti genetikai kutatások elindítása céljából hozták létre 2000-ben a Nemesítési Osztályon. A kezdetben alkalmazott izoenzim alapú vizsgálatokon túl, ma már a legkorszerűbb PCR alapú technikák (SSR, AFLP) kivitelezésére is rendelkezésre áll a megfelelő laboratóriumi háttér. A Kísérleti Állomás egyik fő feladata a szaporítóanyag-gazdálkodással kapcsolatos kutatási, fejlesztői, szaktanácsadói, valamint termesztői tevékenységek ellátása és összehangolása. Végső soron a hazai szaporítóanyag felhasználás fejlesztése nagy hozamú és ökológiailag stabil erdészeti fajták szaporítóanyag bázisának kiépítése, valamint az erdészeti szempontból fontos fafajok származási körzeteinek tudományos alapokon nyugvó kijelölése által. Az itt folyó kutatások főleg a fajtaválaszték bővítését és az ökológiai stabilitás fokozását szolgálják. Ezen belül a fontosabb részfeladatok: a generatív úton szaporított fafajoknál (fenyőfélék) a genetikai értékelések (származáskutatás, utódvizsgálat) folytatása, különös tekintettel a betegségekkel szembeni ellenállóságra és az adaptációs képességre; a meglévő erdei- és feketefenyő nemesítői gyűjtemények folyamatos felújítása; a vegetatív úton szaporított fafajoknál (nyárak, fűzek) új fajták előállítása, ill. termesztésbe vonása; az üzemi termesztéshez szükséges kiinduló szaporítóanyag biztosítása és a nemesítői gyűjtemények fenntartása. A Sárvári Kísérleti Állomás mindenkori vezetőjének feladatai közé tartozik a Kutató Állomásnak otthont adó Sárvári Arborétum igazgatása. Az 1812-ben létesült arborétum 9,2 ha területű, melyből 0,7 ha a belső tó területe. A megőrzött és bemutatott taxonok száma meghaladja a 300-at, ezek közt sok az erdészeti és díszérték szempontjából nyilvántartott fajta. Az arborétumhoz csatlakozó nemesítő telep az 520 m2 növényházzal és a mintegy 1000 m2 tenyészkerttel az erdészeti nemesítés fontos bázisa, ahol az intézet munkatársai dísznövény szaporítást is folytatnak. A Sárvári Kísérleti Állomáshoz kapcsolódik hazánk egyik leggazdagabb fás növénygyűjteménye, az önálló vezetéssel működő Kámoni Arborétum (Szombathely), melyben mintegy 2500 taxon, közük számos hasznosításra alkalmas erdészeti- és dísznövény kapott helyet. Az erdészeti nemesítés és díszfaiskolai termesztés szempontjából is kiemelkedő jelentőségű a kert fenyő törzsgyűjteménye és magtermesztő ültetvénye.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.