Kedvezőtlen termőhelyeken alkalmazható ígéretes Leuce-nyár klónok vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása

EIP-AGRI
EIP-AGRI Magyarország

 

 

 

 

 

A projekt adatai:

Projektazonosító

1924457105

Projektcím

Kedvezőtlen termőhelyeken alkalmazható ígéretes Leuce-nyár klónok vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása

Pályázati felhívás

VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.18.5.1-8.5.2-8.6.1-17

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

Időtartam

2020. január 01 – 2024. december 31.

Résztvevők

  • Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (konzorciumvezető)
  • Biró Zsigmond őstermelő
  • Dr. Gabnai Ernő Attila családi gazdálkodó
  • Frankó Patrícia egyéni vállalkozó
  • Horváth Gáborné őstermelő
  • Rétlaki Péter családi gazdálkodó
  • Projekt teljes költsége

295 145 668,- Ft

Támogatás összege

190 930 361,- Ft (39 731 155,- Ft)

Támogatás intenzitása

  • 65% Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
  • 35% önrész

Weblap

http://www.leuce.hu/

 

A projekt háttere, célja:

Napjainkban a fehérnyárasok termesztés-fejlesztésében elsőrendűen fontos feladat a vegetatív módon is jól szaporítható, kiváló növekedésű, a klímaváltozás következtében a szárazodó klímát jól tűrő, kórokozókkal és károsítókkal szemben rezisztens, faipari célra értékesebb alapanyagot nyújtó új fajták előállítása és köztermesztésbe vonása. Alapvető célunk minél több olyan klón kiválasztása, illetve előállítása, amelyek olyan hasznos és szükséges tulajdonságokkal rendelkeznek, amilyeneket a nyárfatermesztés és a faipar igényel. A fejlesztésnek irányt szab, hogy a szelektált fehér nyár klónok intenzívebb termesztésbe vonásának egyik gátló tényezője a vegetatív úton történő szaporíthatóságuk eredményes megoldása. A megváltozott ökológiai körülményekhez (szárazodó termőhelyek) is alkalmazkodni tudó, jó növekedésű, magas iparifa-hányadot szolgáltató, a kórokozókkal és károsításokkal szemben ellenálló fajták (klónok) szaporítása csak ily módon lehetséges. Az egyklónúság, a monokultúrás termesztés a fehérnyárasok körében sem kívánatos, ezért is fontos a kutatási eredmények alapján ígéretesnek tartott klónok legjobb vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása. A komplex technológiák - mint tudásbázis - a konzorcium tagjai közt innovatív tudás és technológiai transzfer módján, szakértői segédlettel támogatott helyszíni kivitelezéssel kerülnek gyakorlati megvalósításra. A mintaültetvények maguk és kialakításuk módszere, fenntartásuk, valamint teljesítménymaximalizálásuk képezi a szakértői háttérrel támogatott gyakorlati ültetvénytelepítési bemutató rendszert.

Bővebb információ: Dr. Keserű Zsolt szakmai vezető

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.