György Csóka PhD

György Csóka PhD
Erdővédelmi Osztály
tudományos tanácsadó
3232 Mátrafüred, Hegyalja út 18.
Phone: +36 37320129
Mobile: +36 303050747
Fax: +36 37520086
E-mail: csoka.gyorgy[at]erti.naik.hu

Main activities and research areas:

 • health condition of oaks
 • health condition of beeches
 • leaf consuming insects
 • the lifestyle and corrosive nature of gypsy moths
 • leaf miners
 • gall-inducing insects
 • forest protection monitoring
 • the aspects of climate change regarding forest protection
 • invasive insect species
 • the forest protective significance of forest biodiversity

 

Projects – supervisor:

 • 2014- Agrárklíma.2 (VKSZ_12-1-2013-0034)
 • 2014- Az erdők egészségi állapotának nyomon követése, különös tekintettel az új, ma még kevésbé ismert kártevők életmódjának megismerésére, és a gyakorlatban is alkalmazható környezetkímélő védekezési technológiák kidolgozására (NAIK ERTI)
 • 2014- Diverzitás, funkció, stabilitás vizsgálata természetközeli módszerek megalapozása érdekében (NAIK ERTI)

 

Projects – participant:

 • 2013-2018 Restoration and conservation of Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior in the Kaszo area (LIFE12 NAT/HU/000593)
 • 2013-2015 Ültetvény létesítési és szaporítóanyag termesztési rendszer kidolgozása nyár-és fűz ültetvények energiamérlegét jelentősen javító új fektetett dugványozási technológiával (KMR_12-1-2012-0176)
 • 2012-2014 Új, kiugróan gyors növekedésű, minőségi törzsnevelő ''OBELISK'' akác fajtajelöltek iparszerű vegetatív szaporítás-technológiájának és ültetvény-modelljének kidolgozása (GOP-1.1.1-11-2012-0084)
 • 2012-2014 Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrárszektorban (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013)
 • 2012-2014 Silva naturalis - A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004)
 • 2012-2014 Föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása és az ismeretek társadalmasítása korszerű informatikai eszközök segítségével (TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0015)

 

Selected publications:

 • Abrahamson, W. G., G. Melika, R. Scrafford, and Csóka: 1998: Gall-inducing insects provide insights into plant systematic relationships. American Journal of Botany 85: 1159-1165.
 • Bereczki, K.; Ódor, P.; Csóka Gy.; Mag, Zs. and Báldi, B. 2014: Effects of forest heterogeneity on the efficiency of caterpillar control service provided by birds in temperate oak forests. Forest Ecology and Management, 327: 96–105.
 • Csóka Gy. 1997: Gubacsok- Plant galls. Agroinform, Budapest, 1997.
 • Csóka Gy. 1997: Increased insect damage in Hungarian forests under drought impact. Biologia, Bratislava, 52(2): 1-4.
 • Csóka Gy. 2003: Levélaknák-levélaknázók. Leaf mines and leaf miners. Agroinform, Budapest, 2003
 • Csóka Gy. 2012: Quercivore gall midges in Hungary (Diptera: Cecidomyiidae). Folia Entomologica Hungarica- Rovartani Közlemények, 73:109-113.
 • Csóka Gy. and Hirka A. 2006: Direct Effects of Carpophagous Insects on the Germination Ability and Early Abscission of Oak Acorns. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 2: 57-67.
 • Csóka Gy. és Hirka A. 2009: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) legutóbbi tömegszaporodása Magyarországon. Növényvédelem 45, (4): 196-201.
 • Csóka Gy. és Kovács T. 1999: Xilofág rovarok- Xylophagous insects. Agroinform, Budapest, 1999
 • Csóka Gy., Hirka A., Szőcs L. és Hajek A. E. 2014: A rovarpatogén Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper, 1988 (Entomophtorales: Entomphtoraceae) gomba megjelenése magyarországi gyapjaslepke (Lymantria dispar) populációkban. Növényvédelem, 50 (6): 257-262.
 • Csóka Gy.; Hirka A. és Somlyai M. 2013: A tölgy csipkéspoloska (Corythuca arcuata Say, 1832 –Hemiptera, Tingidae) első észlelése Magyarországon. Növényvédelem, 49(7): 293-296.
 • Csóka Gy.; Hirka A. és Szőcs L. 2012: Rovarglobalizáció a magyar erdőkben. Erdészettudományi Közlemények, 2: 187–198
 • Csóka Gy.; Hirka A.; Koltay A. és Kolozs L. 2013: Erdőkárok – képes útmutató. NÉBIH Erdészeti Igazgatósága – Erdészeti Tudományos Intézet, 224 oldal. ISBN 978-963-7349-37-9
 • Csóka Gy.; Pénzes, Zs.; Hirka A.; Mikó I.; Matosevic D. and Melika, G. 2009: Parasitoid assemblages of two invading blacklocust leaf miners, Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) and Parectopa robiniella (Clemens, 1859) in Hungary. Periodicum Biologorum, 111(4): 405-411
 • Csóka Gy.; Wittmann F. és Melika G. 2009: A szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 1951) megjelenése Magyarországon. Növényvédelem, 45(7): 359-360
 • Csóka Gy.-Mattson, W.- Stone, G.-Price, P. eds. 1999: Biology of Gall-Inducing Arthropods. Proceedings of the symposium on Biology of gall inducing arthropods, Mátrafüred, Hungary August 14-19, 1997. USDA General Technical Reports NC-199
 • Csóka, Gy. and Szabóky, Cs. 2005: Cheklist of Herbivorous Insects of Native and Exotic Oaks in Hungary I (Lepidoptera). Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 1: 59-72
 • Csóka, Gy.; Hirka, A. and Koltay, A. (eds.) 2006: Biotic damage in forests. Proceedings of the IUFRO WP. 7.03.10) Symposium held in Mátrafüred, Hungary, 12-16 September 2004
 • Csóka, Gy.; Pödör, Z.; Nagy, Gy. and Hirka, A. 2015: Canopy recovery of pedunculate oak, Turkey oak and beech trees after severe defoliation by gypsy moth (Lymantria dispar): Case study from Western Hungary. Forestry Journal (Lesnicki Casopis), 61: 143-148
 • Csóka, Gy; Stone, G.N and Melika G. 2005: Biology, Ecology and Evolution of Gall-inducing Cynipidae: in: Raman, A.; Schaefer, C.W. and Withers, T.M. 2005: Biology, Ecology and Evolution of Gall-Inducing Arthropods. Science Publishers, USA
 • Hirka A. és Csóka Gy. 2002: Egyes karpofág rovarok közvetett negatív hatása tárolt tölgymakk csíraképességére. Növényvédelem, 38(4): 157-161
 • Hirka A. és Csóka Gy. 2002: Egyes karpofág rovarok közvetett negatív hatása tárolt tölgymakk csíraképességére. Növényvédelem, 38(4): 157-161
 • Hlásny, T.; Trombik, J.; Holuša, J.; Lukašová, K.; Grendár, M.; Turčani, M.; Zúbrik, M.; Tabaković-Tošić, M.; Hirka, A.; Buksha, I. Modlinger, R.; Kacprzyk, M. and Csóka Gy. 2015: Multi-decade patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mountains and options for outbreak forecasting. Journal of Pest Science, DOI 10.1007/s10340-015-0694-7
 • Klapwijk, M.J.; Csóka, Gy.; Hirka, A. and Björkman, C. 2013: Forest insects and climate change: long-term trends in herbivore damage. Ecology and Evolution, 3(12): 4183-4196
 • McManus, M. and Csóka, Gy. 2007: History and Impact of Gypsy Moth in North America and Comparison to the Recent Outbreaks in Europe. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 3: 47-64
 • Melika G.; Csóka Gy. and Pujade-Villar J. 2000: Check-list of oak gall wasps of Hungary, with some taxonomic notes (Hymenoptera: Cynipidae, Cynipinae, Cynipini). Annales Historico-Naturalis Musei Nationalis Hungarici, 92: 265-296
 • Melika, G., Csóka, Gy., Stone, G.N., Schönrogge, K., Nieves-Aldrey, J.L. and Thuróczy, Cs. (2002): Parasitoids reared from galls of Aphelonyx cerricola (Giraud 1859) and Synophrus politus Hartig 1843 (Hymenoptera, Cynipidae). Cecidology 17(2): 76-80
 • Pujade-Villar, J.; Melika, G.; Ros-Farré, P.; Ács, Z. and Csóka, Gy. 2003: Cynipid inquiline wasps of Hungary, with taxonomic notes on the Western Palaearctic fauna Hymenoptera: Cynipidae, Cynipinae, Synergini). Folia Entomologica Hungarica, 64: 147-196
 • Rokas, A.; Atkinson, R.; Webster, L.; Csóka, Gy. and Stone, G.N. 2003: Out of Anatolia: longitudinal gradient in genetic diversity support an eastern origin for circum-Mediterranean oak gallwasp Andricus quercustozae. Molecular Ecology, 12(8): 2153-2174
 • Skuhravá, M.; Skuhravý, V. and Csóka, Gy 2007: The invasive spread of the gall midge Obolodiplosis robiniae in Europe. Cecidology 22: 84–90
 • Stone, G.N.; Lohse, K.; Nicholls, J.A.; Fuentes-Utrilla, P.; Sinclair, F.; Schönrogge, K.; Csóka, Gy.; Melika, G.; Nieves-Aldrey, J.L.; Pujade-Villar, J. Tavakoli, M.; Askew, R.R. and Hickerson, M.J. 2012: Reconstructing Community Assembly in Time and Space Reveals Enemy Escape in a Western Palearctic Insect Community, Current Biology (2012), doi:10.1016/j.cub.2012.01.0
 • Stone, G.N.; Schönrogge, K. and Csóka, Gy. 2010: Three people’s views of the future of gall research. Cecidology 25(2): 58-68
 • Szabóky Cs. és Csóka Gy. 2010: Sodrómolyok- Tortricids. Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvár. p. 192. ISBN 978-963-7349-36-2
 • Szeőke K. és Csóka Gy. 2012: Jövevény kártevő ízeltlábúak Magyarországon – Lepkék (Lepidoptera). Növényvédelem, 48(3): 105-115
 • Tenow, O.; Nilssen, A.C.; Bylund, H.; Pettersson, R. Battisti, A.; Bohn, U. Caroulle, F.; Ciornei, C.; Csóka, Gy. Delb, H.; De Prins, W.; Glavendekic, M.; Gninenko, Y.I.; Hrasovec, B.; Matosevic, D.; Valentyna Meshkova, V.; Moraal, L.; Constantin Netoiu, C.; Pajares, J.; Rubtsov, V.; Tomescu, R. and Utkina, I. 2012: Geometrid outbreak waves travel across Europe. Journal of Animal Ecology 2012 doi: 10.1111/j.1365-2656.2012.02023.x

 

MTMT list of publications (Link)

ResearchGate (Link)

Events

There are currently no upcoming events.