2020. december 16., szerda, 15:32

Az Országos Erdészeti Egyesület 2020. december 9-i online Küldöttgyűlésén megtartott eredményhirdetéssel lezárult az Egyesület fiatal kutatók számára kiírt szakcikk-pályázata.

2020. április 9., csütörtök, 14:13

Igen nagy veszteség érte a magyar erdészeti tudományt, az erdészeti irodalmat és tisztelőin, valamint tanítványain keresztül az egész magyar erdészeti szakközönséget. 2020. február 21-én életének 99. évében elhunyt Járó Zoltán, okl. erdőmérnök, az Erdészeti Tudományos Intézet egykori főigazgató-helyettese, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, kutatóprofesszor, címzetes egyetemi tanár.

2020. február 27., csütörtök, 11:07

Az ország egyik legrégebb óta, folyamatosan megjelenő szakfolyóiratának pályázatára az erdész szakmából és a kapcsolódó társtudományokból egyaránt várják a jelentkezőket.
A részvételhez szükséges regisztráció határideje: 2020. március 31. A pályaművek beküldésére 2020. június 30-ig van lehetőség.

2019. október 29., kedd, 15:23

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Solymos Rezső vasokleveles erdőmérnök, akadémikus, a Soproni Egyetem tiszteletbeli doktora életének 90. évében, 2019. október 27-én elhunyt.

Búcsúztatása 2019. november 9-én, 11 órakor Budapesten a Magyar Szentek Templomában (XI. kerület Magyar Tudósok körútja) lesz.

2019. október 7., hétfő, 14:31

A magyarországi intenzív akáctermesztési technológia transzferét és az akác szélsőséges pedo-klimatikus környezettel szembeni alkalmazkodását vizsgáló kutatási együttműködést támogató TDF-projekt keretében Borovics Attila, a NAIK-ERTI igazgatója tett látogatást Algériában, melynek során fölkereste a Tlemcen környékén beállított akác kísérleti parcellákat, egyeztetett az INRF kutatóival, helyi szakigazgatási vezetőkkel, valamint agrárerdészeti projektekben érdekelt vállalkozás (Boublenza Kft) tulajdonosával is egyeztetett. A szakmai programon részt vett Támba Miklós (Napkori Erdőgazdálkodók Zrt) és Somogyi Norbert TéT-attasé is.

2019. szeptember 10., kedd, 11:40

Megjelent Hirka Anikó szerkesztésében "A 2018. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2019-ben várható károsítások  " című kiadvány.